Modernizace a softwarová řešení

My, lidé s přibývající věkem zrajeme. Informační technologie však, bohužel, pouze stárnou.

Přečtěte si, co vás zajímá:

Modernizace Správa dokumentů SW řešení

Modernizace


V informatice neexistuje nic jako „obdivovaný veterán“ nebo „historická památka nedozírné hodnoty“ a jen pamětníkům se zaleskne oko při pohledu na příkazovou řádku MS-DOSu.

Jste fanda do techniky a chcete mít vše nejmodernější? Také jsme nadšenci, ale víme už, že u firemní infrastruktury je dobré se držet trochu zpět a nasazovat jen prověřené verze, které jsou zaručeně kompatibilní se všemi ostatními částmi infrastruktury.

Považujete pravidelnou modernizaci IT infrastruktury za stejně přirozenou součást péče o firmu, jako třeba pravidelnou obměnu vozového parku?

Plánujete přechod na nový informační systém? Je častým jevem, že nový systém si vyžádá i modernizaci infrastruktury.

Pokud Vám systém funguje a žádné nové funkce nepotřebujete, je dobré si uvědomit, že modernizace vždy přináší i mnoho bezpečnostních vylepšení a nové SW umějí lépe využít moderní HW. Změny tak nemusejí přinést nové zjevné funkce, ale vylepšení nastane „pod kapotou“, a zajistí tak bezpečnější a rychlejší činnost stávajících systémů.

Co pro Vás můžeme udělat:

  • Detailně prohlédneme stávající infrastrukturu.
  • Vyslechneme Vaše představy o realizaci, popř. promluvíme i s dalšími pracovníky Vaší firmy.
  • Navrhneme a prodiskutujeme s Vámi řešení.
  • Při realizaci budeme postupovat tak, aby činnost firmy nebyla ochromena a aby všechny nutné výpadky byly předem oznámené a odsouhlasené.
  • Zaškolíme Vaše pracovníky pro práci s modernizovaným systémem.

A co když....

Vše funguje, tak přece není důvod něco modernizovat!

K průběžné modernizaci nás v oblasti IT bohužel nutí trh. Výrobci SW i HW poskytují na své produkty podporu pouze po omezenou dobu, a jakmile produkt začnou považovat za zastaralý, podpora končí. Také novější nebo jen mírně aktualizované verze různých SW často již neběží na starším „podkladu“, jako např. na starších verzích operačních systémů. Průběžnou modernizací se tak těchto problémů vyvarujete a v neposlední řadě investici rozložíte v čase. Je potřeba zmínit i skutečnost, že pro starší verze jakéhokoli SW existuje mnohem více odhalených způsobů napadení, což výrobce po dobu podpory řeší různými záplatami. Po uplynutí podpory ale dává ruce pryč...

Správa dokumentů

Pořádek v datech je prospěšný, ale fulltext zvládne i chaos …

Máte přehledně vytvořený systém sdílených složek, a přesto pořád hledáte nějaké soubory?

Ztrácíte se v různých verzích téhož dokumentu a máte problém jasně definovat, která verze je ta platná a co jsou např. jen neschválené návrhy dodatků k již podepsané smlouvě?

Potřebujete u dokumentů udržovat návaznosti na další procesy a informace? Např. ke kterému patří:projektu, obchodnímu partnerovi, oddělení, nabídce, ...

Chtěli byste mít možnost vyhledávat ve všech firemních dokumentech tak jednoduše, jako hledáte na internetu třeba Googlem? A to aniž by byla narušena přístupová práva a každý tak mohl vyhledat jen ty dokumenty, ke kterým má přístup?

Odpovědí na výše uvedené otázky jsou systému, označované zkratkou DMS (z anglického Document Management System), česky „Systém pro správu dokumentů“. Není ale vždy nutné pořizovat celé tyto systémy, mnohdy stačí dobře navržený systém ukládání a prohledávání.

Co umí tyto systémy výborně:

Hledat v již zařazených dokumentech
Vyhledávat související data
Nabízet různé pohledy na data různým skupinám uživatelů tak, aby každý viděl ty dokumenty, se kterými pracuje a nebyl obtěžován pro něj „nesmyslným balastem“.

S čím mají problémy:

Se „zdržováním na vstupu“, tedy při zařazení nového nebo úpravě stávajícího dokumentu. Tyto činnosti jsou vzhledem k požadovanému doplnění více údajů časově náročnější.
S jednorázovým zařazením většího množství souborů.

Ptejte se:

Už nám ve firmě jeden takový systém předváděli. Za chvíli bylo jasné, že v našem prostředí by znamenal neúměrné zvýšení pracnosti při vkládání dokumentů. Jak mám do takového systému korektně zatřídit např. CD se zadávací dokumentací, které obsahuje přes 1000 souborů?

S DMS je to jako se vším – vždy je tzv. „něco za něco“. Systém přidává práci na vstupu, ale na výstupu (tj. při použití uložených dat) nabízí větší přehlednost a vyhledatelnost a dokáže eliminovat chyby vzniklé použitím nesprávné verze dokumentu.

SW řešení

Máte několik různých systémů, se kterými jste spokojeni, ale je časově náročné zpracovat komplexní pohled na data ze všech těchto systémů?

Existuje nějaká drobnost, kterou Váš systém neřeší, ale která by byla velmi užitečná?

Víte, že mnohá standartní řešení, jako MS Exchange, Office, Sharepoint lze celkem výrazně upravovat a přizpůsobit tak požadavkům Vaší firmy, popř. zjednodušit práci uživatelům?

Líbilo by se Vám, kdyby Váš poštovní server přidával do každého odcházejícího e-mailu automaticky firemní patičku s kontaktem na konkrétního uživatele? Nebo různé patičky podle pracovního zařazení nebo oddělení? A kdyby byla stejná patička přidána, ať už mail odešlete z počítače, telefonu nebo webu?

Rádi Vám poskytneme vhodné řešení:

Možností, jak „vysbírat“ z jednotlivých systémů požadovaná data a zobrazit je v přehledné formě, je v dnešní době mnoho. Souhrnně se označují zkratkou BI (Business intelligence). Dokonce některé (a rozhodně ne špatné) jsou přímo součástí MS Office!

Máme tým opravdu šikovných a schopných programátorů, kteří pro Vás vytvoří třeba i aplikaci pro iPhone, která bude pracovat s daty Vašich firemních systémů.

Pokud pro řešení Vašich požadavků existuje kdekoli na světě odpovídající produkt:

  • najdeme jej
  • otestujeme jej pro Vás
  • v případě dobré funkčnosti (a zájmu z Vaší strany) zrealizujeme jeho začlenění do Vaší infrastruktury.

Mohli byste namítat:

Běžně si potřebná data z jednotlivých systémů vyexportuji do Excelu, pomocí vzorců si vše vysčítám a za půl dne mám přehled hotový i bez investic do Vámi nabízeného řešení!

Jste šikovný, ne každý takto umí s Excelem a je to škoda. Ale mýlíte se v tom, že Vaše řešení je bez investic: Vždyť do něj investujete opakovaně půlden práce! Dobře navržené BI řešení udělá tuhle práci „na jeden myšoklik“ anebo bude přehledy sestavovat automaticky v definovanou dobu a pošle je Vám popř. Vašim kolegům hotové v PDF.

Kontaktujte násinfo telefon

+420 606 716 935 

Volejte každý všední den 8.00 - 16.00 hodin

info E-mail

info@x9.cz

Pobočka

Tovačovského 2784, 3. patro, Kroměříž

Ukázat na mapě >
Potkejme se online
Společnost je zapsána ve složce C 61107 vedené u Krajského soudu v Brně
Informace o zpracování osobních údajů